Jak być bardziej charakternym kolesiem?

Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo prosta – i jak to bywa z prostymi rozwiązaniami – wcale niełatwa do wdrożenia.

Żeby być bardziej charakternym człowiekiem, ummm… kolesiem, musisz po prostu mieć więcej charakteru.

Gdyż, wg słownika języka polskiego PWN:

charakterny pot. «mający silny charakter»

oraz:

charakter
1. «zespół cech psychicznych względnie stałych, właściwych danemu człowiekowi»

Chociaż obie powyższe definicje nadal nie wyczerpują tematu. Bo zespół stałych cech psychicznych, to na przykład ciągłe narzekanie, obwinianie innych za swoje (nędzne) wyniki, apatia i lenistwo.
I wg powyższej definicji, to nadal jest charakter. I chociaż zwykle mówiąc o charakterze, mamy na myśli dobre cechy, to intuicyjnie to rozumiemy, bo np. “kapryśny charakter” to coś, co na stałe weszło do naszego języka pojęć.

No, ale charakterny, to ktoś mający silny charakter. Silny do tego stopnia, że “charakterny” kojarzy nam się nawet z kimś wybuchowym, bezwzględnym, idącym swoimi ścieżkami, łatwo unoszącym się dumą, niezważającym na opinie innych, itp.

O ile obstawanie przy własnych wartościach jest czymś, co wszyscy rozumiemy jako pozytywne, o tyle przesadzanie z tym jest już słabe. Na dobrą sprawę, myślę, że Stalin był charakterny, a przecież chyba nie o tego rodzaju charakterność nam chodzi. Więc o jaką?

Etymologia charakteru

Jim Rohn, bardzo mądry facet, w swoim programie “Kultywowanie niewzruszonego charakteru”, przytoczył etymologię słowa charakter. Pochodzi ono od greckiego słowa kharaktēr, od czasownika kharassein, który oznaczał rzeźbienie, dłutowanie.

I to mówi wszystko o charakterze człowieka. To nie jest coś, co się ma. To jest coś, co się nabywa poprzez rzeźbienie samego siebie.

Kultywowanie charakteru

Nawiasem mówiąc, jeśli tylko znasz angielski, a chcesz być charakterny, to “Kultywowanie niewzruszonego charakteru” (Cultivating an Unshakable Charakter) jest pozycją obowiązkową. Jim Rohn miał prawdziwy dar do słów. Jego nauki zapadają nie tylko w pamięć, ale i duszę.

Jako elementy niewzruszonego charakteru, Jim wyliczył między innymi: wytrwałość, uczciwość, szczerość, odpowiedzialność, humor, odwagę, mądrość, elastyczność, cierpliwość, pewność siebie. Trochę pobawił się definicjami tychże cech, a trochę wyjaśniał, jak je nabyć.

Twój charakter, ma być twój, więc nie musisz adoptować tych wszystkich cech, a także może ci zależeć na jakichś innych, ważnych dla ciebie. Lecz, żeby wyrobić sobie taki a nie innych charakter, będziesz musiał te wybrane cechy w sobie wyrabiać. Tu ponownie mój ulubiony słownik PWN:

wyrobić się — wyrabiać się

1. «nabrać siły, sprawności przez ćwiczenie»

2. «o poglądach, cechach charakteru itp.: ukształtować się»


Siły i sprawności, również charakteru, nabierasz przez ćwiczenia. To jest ciężka praca, cięższa niż na siłowni.

Zdecyduj, kim, jaki chcesz być.

Wymyśl, w jaki sposób możesz to ćwiczyć.

Ćwicz, aż to osiągniesz.

Tak staniesz się bardziej charakternym kolesiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *