Dlaczego ludzie podejmują nielogiczne decyzje?

Ludzie podejmują nielogiczne decyzje, bo nie są logicznymi stworzeniami. Kropka. Jesteśmy dziwnym, organicznym tworem, który łączy w sobie trzy typy mózgu – najbardziej prymitywny, który jest praktycznie identyczny z mózgami prymitywnych kręgowców; emocjonalny, który mają też dobrze rozwinięty inne ssaki, zwłaszcza stadne; i ‘logiczny’, świadomy, ludzki. A ten ostatni jest tylko nakładką na dwa poprzednie.

Continue reading