Jak można się uchronić od wpływu propagandy?

Nie uważam, że myśleć samodzielnie to taka wielka sztuka. Chociaż… Jesteśmy stworzeniami potwornie stadnymi, a uwielbiamy udawać, że tak nie jest.

To wybuchowa mieszanka tworząca bardzo podatny grunt dla propagandy. Bo z jednej strony wmawiamy sobie, że myślimy samodzielnie i sami decydujemy o swoim losie, a z drugiej – łykamy opinie innych jak pelikan. Co więcej, sami przed sobą nie przyznajemy się, że tak właśnie jest.

Według mnie, tutaj właśnie leży główny sekret skuteczności propagandy. A jeśli pamiętasz, że jako stworzonko stadne pochłaniasz wszystkie sygnały z twojego społecznego otoczenia, to możesz i trochę temu przeciwdziałać.

Definicja

Propaganda (od łac. prōpāgāre – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości ludzkiej lub jednostki.

Continue reading