Dlaczego ludzie podejmują nielogiczne decyzje?

Ludzie podejmują nielogiczne decyzje, bo nie są logicznymi stworzeniami. Kropka. Jesteśmy dziwnym, organicznym tworem, który łączy w sobie trzy typy mózgu – najbardziej prymitywny, który jest praktycznie identyczny z mózgami prymitywnych kręgowców; emocjonalny, który mają też dobrze rozwinięty inne ssaki, zwłaszcza stadne; i ‘logiczny’, świadomy, ludzki. A ten ostatni jest tylko nakładką na dwa poprzednie.

Continue reading

Jak można się uchronić od wpływu propagandy?

Nie uważam, że myśleć samodzielnie to taka wielka sztuka. Chociaż… Jesteśmy stworzeniami potwornie stadnymi, a uwielbiamy udawać, że tak nie jest.

To wybuchowa mieszanka tworząca bardzo podatny grunt dla propagandy. Bo z jednej strony wmawiamy sobie, że myślimy samodzielnie i sami decydujemy o swoim losie, a z drugiej – łykamy opinie innych jak pelikan. Co więcej, sami przed sobą nie przyznajemy się, że tak właśnie jest.

Według mnie, tutaj właśnie leży główny sekret skuteczności propagandy. A jeśli pamiętasz, że jako stworzonko stadne pochłaniasz wszystkie sygnały z twojego społecznego otoczenia, to możesz i trochę temu przeciwdziałać.

Definicja

Propaganda (od łac. prōpāgāre – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości ludzkiej lub jednostki.

Continue reading